Porady Prawne Warszawa
Newsletter
Pytania i Porady
Prawo spadkowe
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartoś...
W braku zstępnych (dzieci) spadkodawcy powołani są do W niniejszej sprawie należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabyc
Pytania i Porady
Prawo rodzinne
...
Zgodnie z art. 50 Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego kierown
Pytania i Porady
Prawo cywilne
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie jakim regulują one tzw. „upadłość konsumencką”. Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie dostępu do tej możliwości „oddłużenia ...
W Pani przypadku odpowiedzialność sprzedawcy może podlegać rygo Zgodnie z treścią art. 175 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: d
Pytania i Porady
Prawo administracyjne
...
Postępowanie w sprawie o podział nieruchomości jest dwuetapowe. Zgodnie z art. 32 Kodeksu postępowania administracyjnego strona
Pytania i Porady
Prawo mieszkaniowe
...
Zgodnie z postanowieniami przesłanej umowy najmu zobowiązała si W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w przypadku sporu w n
Pytania i Porady
Prawo cudzoziemców
...
Nielegalny pobyt w Polsce Pani narzeczonego nie jest przeszkodą Na mocy obwiązującego w UE ustawodawstwa rezydenci długotermino
Pytania i Porady
Prawo gospodarcze
...
Z przedstawionego przez Panią opisu sprawy wynika, że dokonała Zgodnie z art. 22 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o
Pytania i Porady
Windykacja należności
...
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art.
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...