Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo spadkowe Jak obronić się przed zapłatą zachowku?

Jak obronić się przed zapłatą zachowku?

Prawnik
Autor: Prawnik
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).
 
Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.
 
Powołane przepisy nie budzą większych wątpliwości interpretacyjnych. Czy jednak zawsze musimy zapłacić zachowek? Odpowiedź brzmi NIE. Mianowicie zgodnie z art. 5 Kodeksu cywilnego nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
 
W doktrynie prawa cywilnego utrwalone są poglądy, że unormowanie art.5 k.c. przełamuje zasadę, że wszystkie prawa podmiotowe korzystają z ochrony prawnej. W związku z tym art. 5 k.c. może być stosowany tylko jako szczególny wyjątek. Wykonywanie prawa podmiotowego ograniczone jest wskazanymi w art. 5 k.c. względami teleologicznymi (społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa) oraz aksjologicznymi (zasady współżycia społecznego). Dla zastosowania wskazanego przepisu nie wystarczy tylko niezgodność, ale konieczne jest wystąpienie sprzeczności, a więc danego sposobu wykonywania prawa nie da się zupełnie pogodzić z jego przeznaczeniem lub zasadami współżycia społecznego.
 
W przypadku więc rażąco negatywnego zachowania spadkobiercy ustawowego lub z innych szczególnych względów osoba zobowiązana może uniknąć zapłaty zachowku lub znacznie tą kwotę zmniejszyć.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


2015-01-06 16:38
Darek napisał(a):
Oczywiście reprezentujemy w sprawach o zachowek przed Sądem Rejonowym w Wyszkowie. W celu ustalenia dokładnego kosztu reprezentacji musiałbym przeanalizować sam pozew - zapraszam do kontaktu telefonicznego w celu ustalenia spotkania w Warszawie lub Ostrołęce.
2015-01-06 16:36
Monika napisał(a):
Mój brat właśnie złożył pozew w Sądzie Rejonowy w Wyszkowie o zapłatę zachowku tj. kwoty 50 000 zł. Mam pytanie czy reprezentują Państwo w tych sprawach i jaki jest koszt reprezentacji?
Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...