Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo mieszkaniowe Wypowiedzenie umowy najmu lokalu komunalnego

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu komunalnego

Prawnik
Autor: Prawnik

Jestem najemcą mieszkania komunalnego w Warszawie, właśnie otrzymałam wypowiedzenie umowy najmu w związku z niezamieszkiwaniem w lokalu mieszkalnym przez ponad rok. Przyczyna podana w wypowiedzeniu umowy najmu jest nieprawdziwa. Cały czas mieszkam w mieszkaniu, jedynie w ciągu ostatniego roku wyjechałam na okres ok. 2 miesięcy do córki mieszkającej w Anglii aby pomóc jej w opiece nad dzieckiem. Co zrobić aby nie wyrzucono mnie z mieszkania?

Zgodnie z art. 11 Ustawy o ochronie praw lokatorów właściciel uprawniony jest do wypowiedzenia umowy najmu lokalu komunalnego m.in. z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
 
Jak wynika z opisu sprawy powód podany przez miasta w wypowiedzeniu umowy najmu lokalu komunalnego jest nieprawdziwy i tym samym wypowiedzenie nie jest skuteczne. W celu jednak rozwiania wszelkich wątpliwości w tym zakresie sugeruję wystąpienie z pozwem o ustalenie istnienia stosunku najmu.
 
Zgodnie z art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.
 
W drodze powództwa ustalającego powód - mający interes prawny - może tylko żądać ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Powództwo o ustalenie może wytoczyć podmiot mający czynną legitymację. Podstawową przesłanką dopuszczalności powództwa o ustalenie jest dopuszczalność drogi sądowej dla powództwa o świadczenie z danego stosunku prawnego. Jeżeli więc niedopuszczalne jest wytoczenie powództwa o świadczenie z konkretnego stosunku prawnego (np. zasądzenie, wydanie rzeczy, zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli), to niedopuszczalne jest również wniesienie powództwa o ustalenie przez sąd istnienia lub nieistnienia tego stosunku prawnego lub prawa (M. Manowska, Ustalenie stanu prawnego. Dopuszczalność powództwa, Prawo Spółek 1997, nr 2, s. 31 i n.).
 
Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie reprezentacji w sprawie o ustalenie istnienia stosunku najmu w niniejszej sprawie.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...