Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo gospodarcze Zmiana PKD w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zmiana PKD w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawnik
Autor: Prawnik

Prowadzę spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W umowie spółki mam wpisane około 50 numerów PKD. Na stronie http://lexvin.com.pl/ czytałem o zmianach w tym zakresie. Proszę o bliższe informacje czy coś obecnie powinienem zrobić?

Zgodnie z art. 40 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane wskazujące przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału.
 
Powyższa zmiana została wprowadzona Ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z przepisami przejściowymi podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do znowelizowanego przepisu przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów.
 
Co istotne jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie aktualizacyjne nie wymaga zmiany tych dokumentów. 
 
Reasumują w chwili obecnej powinien Pan zaktualizować dane dotyczące pkd lub zrobić to przy okazji dokonywania innych zmian w KRSie – pamiętając aby dokonać tego najpóźniej przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie zmian w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...