Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo administracyjne Przymusowe wymeldowanie byłej żony

Przymusowe wymeldowanie byłej żony

Prawnik
Autor: Prawnik

W roku 2012 Sąd Okręgowy w Siedlcach rozwiązał mój związek małżeński. Następnie w roku 2013 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach przyznał na moją wyłączną własność mieszkanie w którym to do dnia dzisiejszego zamieszkuję a była żona dobrowolnie je opuściła po uprawomocnieniu się postanowienia. Do chwili obecnej jednak moja była małżonka jest zameldowana w tym mieszkaniu i odmawia wymeldowania się. Czy mam możliwość wymeldowania jej bez jej zgody i obecności?

Zgodnie z art. 15 Ustawy o ewidencji ludności osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
 
Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
 
Miejsce stałego pobytu danej osoby to miejsce, w którym osoba ta stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe, tj. w szczególności mieszka, nocuje, spożywa posiłki, wypoczywa, przechowuje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania (odzież, żywność, meble), przyjmuje wizyty członków rodziny lub znajomych, utrzymuje chociażby okazjonalne kontakty z sąsiadami, przyjmuje i nadaje korespondencję.
 
W chwili obecnej powinien Pan więc złożyć wniosek o wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Pana byłej małżonki.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...