Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Windykacja należności Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę

Prawnik
Autor: Prawnik

Prowadzę firmę transportową. Kontrahent z Pruszkowa zamówił u mnie transport towaru z Warszawy do Paryża. Za wykonaną usługę wystawiłem fakturę na kwotę 6000 zł. Jak napisać pozew o zapłatę? Czy wystarczy jak do pozwu dołączę samą fakturę za usługę?

W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli przepis szczególny tak mówi pozew o zapłatę należy wnieść na urzędowym formularzu. Niniejsza sprawa ze względu na wartość przedmiotu sporu będzie rozpatrywana w postępowaniu uproszczonym i tym samym konieczne jest złożenie pozwu o zapłatę na urzędowym formularzu.
 
Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego to na Panu ciąży ciężar udowodnienia faktów z których wywodzi Pan skutki prawne. Oparcie swojego żądania wyłącznie na fakturze VAT jest wysoce ryzykowne. 
 
Jak już zasygnalizowałem z problematyką oceny dowodów wiąże się zagadnienie ciężaru dowodu, unormowane w art. 6 k.c., art. 232 k.p.c. oraz w przepisach szczególnych, a obejmujące ciężar twierdzenia i dowodzenia tych wszystkich okoliczności, które w świetle art. 227 k.p.c. mogą stanowić przedmiot dowodu. Instytucja ciężaru dowodu określa wynik merytoryczny sporu w sytuacji, gdy strona nie udowodni faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.
 
Dokumenty w postaci faktury nie mogą stać się podstawą skonstruowania wskazywanych w pozwie faktów, których ocena, w granicach wyrokowania określonych treścią art. 321 Kodeksu postępowania cywilnego.
 
Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie, a więc korzysta z domniemania autentyczności oraz z domniemania, iż zawarte w nim oświadczenie złożyła osoba, która go podpisała. Dokument prywatny nie korzysta natomiast z domniemania zgodności z prawdą oświadczeń w nim zawartych. Dokument prywatny jest jednym z dowodów wymienionych w kodeksie postępowania cywilnego i podlega ocenie tak, jak wszystkie inne dowody. Może stanowić podstawę ustaleń faktycznych i wyrokowania (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 25 września 1985 r., IV PR 200/85, OSNCP 1986, nr 5, poz. 84 i z dnia 3 października 2000 r., I CKN 804/98, nie publ.). 
 
O materialnej mocy dowodowej dokumentu prywatnego, zależącej od jego treści, rozstrzyga sąd - według ogólnych zasad oceny dowodów (art. 233 § 1 k.p.c.). Podobnie jak w wypadku innych dowodów, sąd ocenia, czy dowód ten ze względu na jego indywidualne cechy i okoliczności obiektywne zasługuje na wiarę, czy nie. Wynikiem tej oceny jest przyznanie lub odmówienie dowodowi z dokumentu waloru wiarygodności, ze stosownymi konsekwencjami w zakresie jego znaczenia dla ustalenia podstawy faktycznej orzeczenia.
 
Jednocześnie zachęcam do skorzystania z naszych usług w zakresie przygotowania pozwu o zapłatę oraz reprezentacji Pana interesów przed sądem.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


2015-01-06 16:37
Darek napisał(a):
Za przygotowanie pozwu nie pobieramy opłat.
2015-01-03 13:44
Mirek napisał(a):
Mam podobny transport - kontrahenci zalegają mi za kilka faktur ok. 50 000 zł. Ile kosztuje napisanie pozwu i poprowadzenie sprawy przez Państwa?
Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...