Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo administracyjne Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym

Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym

Prawnik
Autor: Prawnik

Za kilka dni mam do odebrania prawo jazdy, które zostało mi zatrzymane na okres 6 miesięcy za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Wydział komunikacji wzywa mnie na badania psychotechniczne w ciągu 14 dni przed odbiorem prawa jazdy. Nie mogę przyjechać w podanym terminie? Co zrobić? Czy moje prawo jazdy może odebrać syn?

Zgodnie z art. 32 Kodeksu postępowania administracyjnego strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Ocena, czy charakter czynności wymaga osobistego działania strony, należy do organu administracji publicznej, który wzywa stronę do takiego działania. Strona, która nie została wezwana przez organ do osobistego działania, nie musi działać osobiście, lecz może być reprezentowana przez pełnomocnika w dokonywaniu danej czynności.
 
Nie ma przeszkód prawnych aby w Pana imieniu syn odebrał prawo jazdy z Starostwa Powiatowego.
 
Natomiast zgodnie z art. 99 Ustawy o kierujących pojazdami starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na badanie lekarskie oraz badania psychologiczne w sytuacji gdy kierowca kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
 
Mając na uwadze powyższe uregulowania nie ma możliwości odzyskania prawa jazdy przez przeprowadzenia badań przewidzianych w ustawie. Ewentualnie należy skontaktować się instytucją do jakiej Pan został skierowany w celu ustalenia innego – dogodnego dla Pana terminu przeprowadzenia badań.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...