Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo spadkowe Spadek po bracie, dziedziczenie po siostrze

Spadek po bracie, dziedziczenie po siostrze

Prawnik
Autor: Prawnik

Mam następujący problem – miałem dwoje rodzeństwa siostrę oraz brata. W trójkę byliśmy współwłaścicielami kamienicy położonej w Warszawie. Brat zmarł w roku 1995, natomiast siostra w roku 2013. W chwili śmierci brata żyli jeszcze nasi rodzice – mama zmarła w roku 2011, zaś tata w 2012. Kto obecnie jest właścicielem kamienicy i co zrobić abym był wpisany, jako właściciel tej nieruchomości? Nadmieniam, iż nikt z rodzeństwa nie zawierał związków małżeńskich, jak również nie miał dzieci.

W niniejszej sprawie należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po osobach zmarłych i na ich podstawie dokonać wpisów właścicieli w księdze wieczystej nieruchomości. Zgodnie z art. 669 Kodeksu postępowania cywilnego sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę, jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.
 
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego obowiązującymi w roku 1995 w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek, rodzice i rodzeństwo. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z rodzeństwem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą część tego, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa. Pozostałą część dziedziczy rodzeństwo w częściach równych.
 
Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada po połowie drugiemu z rodziców i rodzeństwu spadkodawcy.
 
Jeżeli do spadku powołani są obok małżonka tylko rodzice albo tylko rodzeństwo, dziedziczą oni w częściach równych to, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa.
 
Do spadku po Pana bracie powołani zostali Pana rodzice oraz Pan i siostra. Każda z wyżej wymienionych osób przypadł udział spadkowy w wysokości 25%. Po śmierci mamy do spadku powołani zostali Pan, siostra i ojciec – każdy po 1/3. Po śmierci ojca do spadku powołana została siostra oraz Pan, natomiast po śmierci siostry cały spadek odziedziczył Pan.
 
Reasumując w chwili obecnej Pan jest wyłącznym właścicielem nieruchomości.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...