Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo spadkowe Dziedziczenie, spadek po bracie

Dziedziczenie, spadek po bracie

Prawnik
Autor: Prawnik

Zmarł mój brat nie zostawił testamentu, nie ma dzieci, rodzice nie żyją, jedynymi spadkobiercami jestem ja i jego żona. Jak konkretnie wygląda podział majątku? Jedni mówią, że dziedziczę 1/2 inni, że 1/4 majątku. Proszę o odpowiedź.

W braku zstępnych (dzieci) spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.
 
Jeżeli natomiast jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.
 
Udział spadkowy każdego z rodziców dziedziczących w zbiegu z małżonkiem wynosi jedną czwartą część spadku. Ustawodawca uznał za słuszne dokonanie „podziału" majątku spadkowego na równe części: jedna przypada małżonkowi, druga rodzicom spadkodawcy.
 
W omawianej, więc sprawie dziedziczy Pani po bracie 1/2 jego majątku. Powinna Pani zwrócić również uwagę, iż w sytuacji, gdy pomiędzy bratem i żoną istniał ustrój wspólności majątkowej to okoliczność ta będzie miała wpływ na wzajemne rozliczenia przy dziale spadku.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...