Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo cudzoziemców Zezwolenie na pobyt w Polsce dla małżonka obywatelki Polski

Zezwolenie na pobyt w Polsce dla małżonka obywatelki Polski

Prawnik
Autor: Prawnik

Mam męża Albańczyka. On od lat mieszka i pracuje we Włoszech a od dwóch lat ma stale zezwolenie na pobyt i prace we Włoszech. Włochy należą do strefy Schengen tak jak polska. Chciałam się zapytać czy on potrzebuje zezwolenia na pobyt w Polsce? Czy może się ubiegać o kartę pobytu członka rodziny obywatela UE? Jakie dokumenty potrzebuje do wyjazdu do Anglii? Bardzo dziękuje za odpowiedź.

Pani mąż, aby móc legalnie zamieszkać w Polsce powinien uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelką polski. Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach Zezwolenie na pobyt z powodu wyżej wskazanej przesłanki udzielane jest cudzoziemcowi, jeżeli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 
 
W toku postępowania istotne, więc będzie czy Pani miejscem zamieszkania jest Polska i czy tutaj zamierzacie Państwo mieszkać. Jeżeli Pani nie mieszka w Polsce wtedy najprawdopodobniej Pani mąż otrzyma decyzję odmowną. Zgodnie, bowiem z art. 100 pkt. 1 Ustawy o cudzoziemcach udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy odmawia się cudzoziemcowi, gdy nie spełnia on wymogów udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
 
Natomiast niezależnie czy Pani mąż będzie posiadał dokumenty wydane ze względu na posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce czy też będzie dokument tożsamości wydany ze względu na posiadanie zezwolenia na pobyt stały to w celu wyjazdu do Anglii musi wcześniej wnioskować o wydanie wizy, gdyż Anglia nie należy do strefy Schengen.
 
Natomiast, jeżeli zamierza Pani wyjechać do Anglii na stałe wraz z mężem konieczne będzie wnioskowanie o wizę w celu pobytu z rodziną. Jako małżonek obywatelki Polski, Pani mąż może wnioskować o tzw. EEA Family Permit. To rodzaj wizy rodzinnej do Wielkiej Brytanii dla cudzoziemców-małżonków obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Daje on prawo do pobytu i pracy w Wielkiej Brytanii.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...