Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Pozostałe Zatarcie skazania a zawieszenie wykonania kary

Zatarcie skazania a zawieszenie wykonania kary

Prawnik
Autor: Prawnik
W styczniu 2013 roku zapadł wyrok skazujący mnie na 3 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat z art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k i inne.
 
Czy mogę starać się już teraz o zatarcie skazania, ile musi upłynąć czasu od wyroku żeby o zatarcie skazania można było się ubiegać i jakie dokumenty złożyć? Bo 5 lat mija w 2018 r. a do tej pory mogę stracić pracę przez tą osobę, która mnie w to bagno wplątała. 
Warunkowe zawieszenie wykonania kary ma dla skazanego, oprócz samego niewykonywania orzeczonej kary to znaczenie, że w wypadku pomyślnego przebiegu okresu próby następuje zatarcie skazania i to z mocy prawa, a nie na podstawie decyzji sądu. Pomyślny przebieg okresu próby powoduje, że popełnione poprzednio przestępstwo i wyrok skazujący, na zasadzie fikcji prawnej, uznaje się za niebyłe.
 
Zgodnie z art. 76 Kodeksu karnego skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania.
 
Kodeks karny, w art. 107 § 2, przewiduje możliwość zarządzenia zatarcia skazania, na wniosek skazanego, po upływie 5 lat od chwili wykonania kary pozbawienia wolności, jej darowania albo przedawnienia, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. 
 
Przepis ten dotyczy jednak wcześniejszego zatarcia skazania w sytuacji wykonania kary pozbawienia wolności, a więc w sytuacji, w której sąd nie zawiesił w wyroku wykonania kary lub kiedy na skutek postawy skazanego w okresie próby sąd zarządzi wykonanie kary.
 
Natomiast w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary nie ma możliwości „przyspieszenia” terminu zatarcie skazania przewidzianego w ustawie.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...