Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo cywilne Domniemanie doręczenia przesyłek sądowych

Domniemanie doręczenia przesyłek sądowych

Prawnik
Autor: Prawnik
Dostałem zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa. Sprawa dotyczy CERES i reklamy zamówionej w firmie Eniro. Problem polega na tym że od 3 lat pracuje za granicą kraju i nie mogłem odbierać przesyłek poleconych, co sprawiło że koszty wzrosły 100%. Co w tej sytuacji mogę zrobić?
Bez analizy pozwu na tym etapie nie można w sposób jednoznaczny stwierdzić czy sprawę uda się wygrać. Zgodnie z art. 139 Kodeksu postępowania cywilnego w razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób - w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć.
 
Datą doręczenia pisma sądowego w wypadku przewidzianym w art. 139 § 1 k.p.c. jest data, w której upłynął termin do odbioru złożonego pisma w oddawczym urzędzie pocztowym, jeżeli przed upływem tego terminu adresat nie zgłosił się po odbiór. Dwukrotne wysłanie i awizowanie przesyłki zawierającej odpis wyroku z uzasadnieniem stanowi spełnienie wymagania skuteczności doręczania pism sądowych przez pocztę i zapewnia realizację konstytucyjnej zasady prawa do sądu (postanowienie SA w Szczecinie z dnia 26 maja 2008 r., III APa 19/07, LEX nr 468589; postanowienie SN z dnia 2 lipca 2009 r., II UZ 20/09, LEX nr 533108; postanowienie SN z dnia 9 lipca 2009 r., II PZP 3/09, LEX nr 519963).
 
Obalenie domniemań z art. 138 k.p.c. i art. 139 k.p.c. nie prowadzi do wniosku, że doręczenia nie zostały dokonane, ale jedynie do uchylenia ujemnych skutków, jakie dla strony wiążą się z tym doręczeniem w zakresie biegu terminu. W chwili obecnej powinien Pan wnieść o doręczenie pozwu oraz nakazu zapłaty oraz uchylenie klauzuli wykonalności nadanej nakazowi zapłaty.
 
W piśmie należy uprawdopodobnić, iż nie mieszkał Pan w Polsce w okresie, gdy kierowano do Pana przesyłkę. Wszystkie dokumenty załączone do wniosku muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 
Po skutecznym doręczeniu pozwu i nakazu zapłaty będzie Pan miał 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...