Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo mieszkaniowe Co zawiera się w czynszu za mieszkanie

Co zawiera się w czynszu za mieszkanie

Prawnik
Autor: Prawnik

Wynajęłam mieszkanie w Warszawie. Obecnie Wynajmujący żąda ode mnie zapłaty za media – jednak nie chce przedstawić rachunków a nadto twierdzi, że w czynszu nie zawiera się opłata za zużycie wody. Przesyłam Państwu umowę do analizy oraz proszę o opinię w sprawie.

Zgodnie z postanowieniami przesłanej umowy najmu zobowiązała się Pani do regulowania czynszu w wysokości 1700 zł miesięcznie a ponadto do uiszczania wszelkich opłat wynikających z eksploatacji mediów.
 
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego tj. art. 659 Kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.  Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.
 
Czynsz najmu może być oznaczony w pieniądzach lub innych świadczeniach, np. świadczeniu rzeczy zamiennych czy usług. W przypadku świadczeń niepieniężnych może wchodzić w rachubę odpowiedzialność najemcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu świadczenia. Czynsz można także określić w sposób dorozumiany, np. według stawek stosowanych w stosunkach danego rodzaju.
 
Do umowy najmu strony mogą dołączyć świadczenia dodatkowe wynajmującego albo najemcy (np. wynajmujący zobowiązuje się ponadto do sprzątania, ogrzewania, najemca do naprawy rzeczy, pomocy przy utrzymywaniu jej w należytym stanie, konserwacji). Gdy takie świadczenia ze względu na ich gospodarcze znaczenie nabierają charakteru świadczenia głównego, umowa stron staje się umową mieszaną, np. najmu i usług. Mają do niej wtedy zastosowanie odpowiednie przepisy dla każdego ze świadczeń uznanych za świadczenie główne. Wysokość czynszu pozostawiona jest w zasadzie umowie stron.
 
Bez wątpienia w okolicznościach niniejszej sprawy opłacany przez Panią czynsz nie obejmuje opłaty za wodę. Natomiast to Wynajmujący powinien przedstawić Pani rachunki za zużycie mediów na podstawie, których należności uiści Pani bezpośrednio ich dostawcą. Jeżeli Wynajmujący nie wywiązał się z przedmiotowego obowiązku to po Pani stronie nie powstaje obowiązek zapłaty i do czasu przedstawienia tych rachunków nie pozostaje Pani w zwłoce.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...