Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo cywilne Nakaz zapłaty od Ultimo NSFIZ

Nakaz zapłaty od Ultimo NSFIZ

Prawnik
Autor: Prawnik

W 2001 roku tj. 14 lat temu korzystałam z usług PROVIDENTA. Nagle po 13 latach w 2014 roku odezwało się ULTIMO z jakimiś zaległościami, których nie udowodniono mi żadnymi dokumentami z PROVIDENTU ja natomiast twierdze, że wszystko miałam spłacone skoro nikt przez 13 lat nie upominał się o brak spłaconych rat, więc temat odłożyłam i nie reagowałam na wezwania ULTIMO. A teraz mam takie "kwiatki " w postaci nakazu zapłaty, który z przyczyn osobistych został przeoczony oraz komornika, którego mam na wynagrodzeniu. Bardzo proszę o poradę w mojej sprawie.

Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani nakaz zapłaty wraz z pozwem i załącznikami wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza w Warszawie z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 
Od przedmiotowego nakazu zapłaty nie wniosła Pani sprzeciwu od nakazu zapłaty w wyniku czego nakaz zapłaty uprawomocnił się a obecnie na jego podstawie zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne z wniosku wierzyciela tj. Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 
Oczywiście Pani zarzuty co do przedawnienia należności, jak również nie wykazania przez Powoda, iż faktycznie jest Pani dłużnikiem Providenta są zasadne. Jednak należało je podnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia nakazu zapłaty w sprzeciwie od nakazu zapłaty.
 
Jeżeli z jakiś niezależnych od Pani przyczyn nie była Pani wstanie wnieść sprzeciwu w terminie to należało w terminie 7 dni od daty ustania przyczyny wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.
 
Zgodnie z art. 169 Kodeksu postępowania cywilnego pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.
 
Spełnienie wymogu uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających wniosek o przywrócenie terminu nastąpi, jeżeli zostaną przytoczone okoliczności uzasadniające ten wniosek, zarówno merytoryczne, tj. wskazujące na brak winy strony w uchybieniu terminu, jak i formalne. Chociaż uprawdopodobnienie jest wyjątkiem od reguły formalnego przeprowadzenia dowodu, działającym na korzyść strony powołującej się na określony fakt, nie oznacza to jednak, że może ono w każdej sytuacji opierać się tylko na samych twierdzeniach strony. Odróżnienie aktu uprawdopodobnienia w stosunku do przeprowadzenia dowodu polega m.in. na tym, że uprawdopodobnienie przeprowadza się za pomocą środków nieskrępowanych wymaganiami stawianymi co do formy przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego (postanowienie SN z dnia 19 maja 2006 r., III CZ 28/06, LEX nr 188379).
 
W mojej ocenie niestety w chwili obecnej nie można już podając czynności, które skutkowałyby wygraniem sprawy z Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


2016-04-04 10:36
Dorota napisał(a):
Witam serdecznie.Piszę w sprawie moich rodziców,którzy są na emeryturze.W szczególności o mojego tatę.W latach 90tych zyrowal wraz z dwoma osobami koledze.Po kilku latach dostał z sądu pismo,że nie do końca zostało splacone.Prawdopodobnie zapłacił wszystko pokazywał jednemu z żyrantów.W tym roku w miesiacu marzec mój tata otrzymał od tej właśnie firmy Ultimo,że jest obciążony kwotą ponad 7tys.Te pismo dostał tylko mój tata.Tamci zyranci nie dostali żadnych pism w sprawie długu.Zmienili miejsce zamieszkania.Nie wiem jak im pomóc nie mają żadnych dowodów,że zostało to spacone.Nie mają funduszy nawet,żeby to spłacić.Mama w tej sprawie pisała pismo do tej firmy.Moje pytanie dlaczego teraz dopiero wysłali pismo i nie z banku tylko z ultimo.Proszę o pomoc.Nawet nie wiemy gdzie mieszka ta osoba,która brała kredyt.Z poważaniem Dorota
Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...